สุดยอดนวัตกรรม True Innovation Award 2012

มีดผ่าตัดนิ้วล็อคแบบเจาะผ่านผิวหนัง

มีด A-Knife ต่างจากวิธีเข็มเจาะอย่างไร

นวัตกรรมรักษานิ้วล็อค รายการทันเทค

ขั้นตอนการผ่าตัดนิ้วล็อคด้วย A-knife

"นวัตกรรมใหม่รักษานิ้วล็อคโดยการเจาะ ไม่ต้องผ่าตัด" ด้วย A-knife

ผลงานรางวัลชนะเลิศสุดยอดนวัตกรรม True Innovation Award 2012 โดย ผศ.นพ.สิทธิโชค อนันตเสรี

A-Knife สัญจร ครั้งที่ 9 โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์

  โครงการ A-Knife สัญจร ครั้งที่ 9 วันที่ 31 มกราคม 2558 ณ โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ จ.เชียงราย เป็นโครงการที่สนับสนุนโดย ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ และอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดย ผศ.นพ.สิทธิโชค อนันตเสรี ได้รับเกียรติ จากทางโรงพยาบาลเชียงรายฯ ในการบรรยาย และอบรมเชิงปฏิบัติการ ร่วมกับทีมแพทย์ของทางโรงพยาบาล โดยในครั้งนี้ได้ทำการตรวจรักษาผู้ป่วย จำนวน 8 ราย (ทำการเจาะด้วย A-Knife จำนวน 11 นิ้ว) ทั้งนี้มีแพทย์จากโรงพยาบาลแม่จัน เข้าร่วมอบรมด้วยจำนวน 1 ท่าน ซึ่งผู้ป่วยที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดการรักษานิ้วล็อค ด้วยนวัตกรรม A-Knife ได้จากโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ จ.เชียงรายได้ต่อไป

ถาม-ตอบพบกับทุกคำตอบที่คุณอยากรู้ กับ ถาม-ตอบ ทุกข้อสงสัยเกี่ยวกับปัญหานิ้วล็อค โดย ผศ.นพ.สิทธิโชค อนันตเสรี ไม่ว่าจะเป็น "หากเป็นเบาหวาน หรือ ทานยาป้องละลายลิ่มเลือด สามารถผ่าตัดเจาะนิ้วล็อค ด้วย A-Knife ได้หรือไม่?" หรือ "เคยผ่าตัดนิ้วล็อคมาแล้วทั้ง 2 ข้าง แต่ก็ยังไม่หาย อยากทราบว่ายังสามารถรักษาวิธีนี้ได้หรือไม่?"

ติดตามอ่านทุกข้อสงสัยได้ที่นี่ คลิ๊ก

Like us on Facebook